Banner Havpartner

Bliv Havpartner nu!

Havet er hjemsted for et mylder af liv. Havsvampe, koraller og smukke stenrev udgør levesteder for et virvar af fiskearter, hvaler, hajer og skildpadder. Havets ressourcer er også livsgrundlag for millioner af mennesker i små kystsamfund.

Klik her og bliv Havpartner nu

WWF arbejder for at beskytte verdens fiskebestande og havnatur. I dag er 90 % af verdens fiskebestande fisket til grænsen eller overfiskede. En stor del af det, som fiskerne fanger, heriblandt hvaler, hajer og skildpadder, bliver smidt døde eller døende ud, og mange levesteder er ødelagt af skadelige fiskerimetoder eller forurening.

WWF’s havteam arbejder for at redde havets forunderlige natur, og det har allerede hjulpet. I dag er 13 % af verdens fiskeri certificeret af MSC, og fokus på bæredygtigt fiskeri vokser verden over.

Med din støtte kan vi gøre endnu mere.

Din støtte betyder, at WWF kan:

Arbejde for at forbedre beskyttelsen af den danske havnatur, og stoppe ødelæggelsen af svampe, koraller og andre organismer på havbunden.

Samarbejde med fiskere og politikere om at beskytte naturen på havbunden og fiskenes levesteder.

Vejlede danske virksomheder til at sikre bæredygtigt fangede fisk og skaldyr i kølediskene og kantinerne.

Oplyse forbrugerne: WWF’s Fiskeguide giver dig en chance for at vælge de fisk, som er bæredygtigt fanget og hvor fangstmetoderne ikke har ødelagt naturen.

Forbedre levevilkårene i kenyanske kystsamfund og samtidig sikre bæredygtig udnyttelse af de marine ressourcer i Kenya gennem bæredygtig forvaltning og brug af hummer.

Vores resultater:

  • WWF har været med til at stoppe salget af den kritisk truede ål i danske supermarkeder og har hjulpet Dansk Supermarked til at omstille deres indkøb af fisk og skaldyr. Hele Dansk supermarkeds seafood sortiment skal være bæredygtigt i 2016.
  • WWF har sikret, at dansk havnatur i 2014 kom med i Naturplan Danmark, der er regeringens strategi for naturbeskyttelse. Det betyder, at der nu skal oprettes beskyttede områder og genoprettes stenrev i danske farvande.
  • WWF har været med til at grundlægge certificeringsordningerne MSC og ASC, og der er nu troværdige certificeringer af både fiskeri og akvakultur verden over. WWF har medvirket til at vende nedgangen for østersøtorsken, og torsken er i dag MSC-certificeret.
  • WWF har været med til at sikre, at en ny, mere bæredygtig europæisk fiskeripolitik blev vedtaget i 2013.

Når du giver 50 kr. om måneden kan vi f.eks.

  • Presse på for at stoppe ødelæggelsen af havets natur ved, at der oprettes beskyttede områder og sikres et skånsomt og bæredygtigt fiskeri.
  • Følge udviklingen i over 1000 fiskeri- og akvakulturformer internationalt og bruge den viden til at præge grossister, supermarkeder og forbrugerne til at købe bæredygtige fisk.

Ja tak, jeg vil gerne være Havpartner