• 1. Oplysninger
  • 2. Kvittering

Bliv Gorillapartner

Som WWF Gorillapartner støtter du WWF's arbejde for at bevare de store menneskeaber. I et halvt århundrede har WWF kæmpet for at bevare de sidste skovområder med bjerggorillaer i Afrika. Antallet af bjerggorillaer er steget. I dag lever der omkring 1.000 bjerggorillaer i naturen mod 620 i 1989! Artens eksistens er stadig truet af omlægning af skov til landbrug og fældning af træer til trækul og tømmer. Olieudvinding, ulovlig jagt og krige/konflikter er andre vigtige trusler. Støt WWF's arbejde og vær med til at beskytte gorillaen og de andre store menneskeaber, såsom chimpansen og orangutangen.

Vælg dit støttebeløb

Eller indtast valgfrit beløb

Personoplysninger

Bankoplysninger til PBS-aftale (husk foranstillede nuller)

CPR (nødvendig for PBS-aftale og skattefradrag)

WWF indberetter automatisk dit bidrag til Skat via dit CPR-nummer.