Banner Truede Dyr Partner

Bliv Truede dyr-partner nu!

Mange dyrearter er tæt på at blive udryddet. 4 ud af 10 vilde dyr er forsvundet siden 1970. Alene i Danmark regnes nu mere end 2.000 vilde dyr og planter som truede. Hjælp os med at beskytte naturen og dyrene i den.

Klik her og bliv Truede dyr-partner nu

WWF Verdensnaturfonden arbejder aktivt for at beskytte de mest unikke og følsomme naturområder på jorden i over 100 forskellige lande.

I disse områder lever et meget højt antal vilde, sårbare og truede dyre- og plantearter. Vi har brug for din hjælp til at bevare jordens biologiske mangfoldighed og sørge for en bæredygtig forvaltning af verdens natur.

Din støtte betyder, at WWF kan:

  • Sikre sårbare og truede dyr og planter og deres levesteder.

  • Herunder sætte spot på krybskytteri og stoppe illegal handel med souvenirs og traditionel medicin lavet på truede dyr. (Hele 1.175 næsehorn blev dræbt af krybskytter i Sydafrika i 2015. På otte år er det årlige antal af dræbte næsehorn i Sydafrika steget med over 9.000 procent).

Det kan vi ved at:

  • Påvirke regeringer, virksomheder og andre beslutningstagere herhjemme og i udlandet.

  • Oplyse om effekterne af skovrydning, og hvordan køb af varer kan påvirke truede arter og deres levesteder.

  • Uddanne parkvagter til at holde krybskytter væk og toldere i at beslaglægge f.eks. elfenben og sjældne fugle.

  • Indsamle og formidle viden om, hvordan man bedst forvalter og beskytter truede dyrearter ved at samarbejde med forskere, myndigheder og lokale befolkninger.

Vores resultater:

  • WWF har gennemført en global kampagne mod handel med dele fra truede dyrearter, især fra næsehorn, elefant og tiger. Det har betydet, at problemet er taget op internationalt, og at der er skabt et bedre samarbejde mellem en række lande.

  • WWF har sikret, at en række truede og enestående dyrearter er i fremgang, som f.eks. gorilla og panda.

  • WWF har sikret at beskyttelsen af den danske hav-natur nu er prioriteret i Naturplan Danmark, der er den danske regerings strategi for naturbeskyttelse.

50 kr. om måneden virker måske ikke af meget for én person. Men når vi løfter i flok, når vi hurtigere vores mål, og WWF kan fortsætte sin indsats med at beskytte de følsomme naturområder og unikke, sårbare og truede arter.

Ja tak, jeg vil gerne være Truede dyr-partner