• 1. Oplysninger
  • 2. Kvittering

Bliv Tigerpartner

Tigeren er i dag et af de mest truede dyr i verden. Der er kun 3.900 tilbage i den vilde natur. Det skyldes især krybskytteri og reducering af leveområder. Vær med til at indfri WWF’s mål om en fordobling i antallet af vildtlevende tigre i 2022.

Vælg dit støttebeløb

Eller indtast valgfrit beløb

Personoplysninger

Bankoplysninger til PBS-aftale (husk foranstillede nuller)

CPR (nødvendig for PBS-aftale og skattefradrag)

WWF indberetter automatisk dit bidrag til Skat via dit CPR-nummer.
 

Vi passer godt på dine data og behandler dine data i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.