• 1. Oplysninger
  • 2. Betaling
  • 3. kvittering

Bevar vores fantastiske natur!

Hvis du har gået og tænkt, at der er færre sommerfugle, bier og småkryb i haven end du kan huske fra din barndom, så har du desværre ret. Vores insekter forsvinder nemlig med foruro­ligende hast. De mangler levesteder med vild natur, og trues af klimaforandringer og sprøjte­midler fra landbruget. På blot 50 år har vi eksempelvis mistet 53 bi-arter og 12 dagsommerfugle-arter i Danmark. Insekter er en god indikator på, hvordan vores vilde natur har det. De fleste af dem har brug for tæt og urørt skov, krat, sko­v-enge, moser, lysninger og store, sammenhængende naturområder med masser af vilde blom­ster. Derfor fortæller insekternes tilbagegang os, at Danmarks vilde natur lider. Kædereaktionen stopper ikke her. Vi risikerer desværre også at miste en lang række fuglearter, hvis fødegrundlag netop er de store insekter. Samtidig går vi glip af de funktioner, som insekter udfører for den danske natur. De bestøver eksempelvis vores afgrøder og er naturens skraldemænd, da de er med til at ned­bryde naturens affald og omdanne det til nye næringsstoffer. WWF Verdensnaturfonden kæmper for at bevare dyrenes levesteder, så naturen kan få lov at være vild. Vi er nødt til at have vild natur, hvis vi også ønsker et rigt dyreliv i fremtiden.

Vælg beløb:

Eller indtast valgfrit beløb

Personoplysninger

VALGFRIT: Opgiver du dit CPR-nummer er din gave fradragsberettiget (op til kr. 16.600)