Wildlife Crime Banner

DANSK LOVGIVNING ER BLANDT DE DÅRLIGSTE TIL AT BESKYTTE TRUEDE DYR – DET SKAL STOPPES NU!

Brutale kriminelle slagter verdens tigre, elefanter og næsehorn for at sælge deres skind, elfenben og afhuggede horn. Samtidig tømmes verdens skove for sjældne fugle, padder og krybdyr, så de kan sælges som ulovlige kæledyr.

Smugling og handel med udryddelsestruede dyr eksploderer lige nu. Til trods for, at de danske myndigheder ikke bruger de samme avancerede metoder som resten af Europa, anholder politiet kriminelle dyre-smuglere ved Danmarks grænser hver eneste uge. Men alt for mange slipper.

Dansk lovgivning - der skal beskytte de truede dyr - er blandt de slappeste i Europa. Dermed risikerer Danmark at ende som et paradis for wildlife-kriminelle. Det må ikke ske.

Du kan hjælpe med at lægge pres på politikerne, så Danmark kommer forrest i bekæmpelsen af organiseret wildlife-kriminalitet.

SKRIV UNDER på WWF Verdensnaturfondens fempunkts-plan - for dyrenes skyld.

  1. GIV POLITIET LOV TIL AT AFLYTTE OG BESLAGLÆGGE ELEKTRONISK POST
  2. SAMME STRAFFERAMME SOM VORE NABOLANDE
  3. ANSKAF SPORHUNDE
  4. TAG DNA-STIKPRØVER
  5. MERE KONTROL – SÆRLIGT I KØBENHAVNS LUFTHAVN

(Læs mere om planen her)

Giv de truede dyr din underskrift:

 

Banner Truede Dyr Partner Wildlifecrimedk V1

WWF's fempunkts-plan:

1) GIV POLITIET LOV TIL AT AFLYTTE OG BESLAGSLÆGGE ELEKTRONISK POST

I Danmark anses selv alvorlig wildlife-kriminalitet for en så ubetydelig forseelse, at politiet ikke må aflytte telefoner eller beslaglægge elektronisk post i efterforskningen.

Det betyder, at politiets chancer for at opklare alvorlig wildlife-kriminalitet er forsvindende lille. Det er helt uholdbart.

WWF Verdensnaturfonden: Politiet skal – efter indhentet dommerkendelse i henhold til Retsplejeloven - have adgang til telefonaflytning og til elektronisk post i efterforskningen af wildlife-kriminalitet.

2) SAMME STRAFFERAMME SOM VORE NABOLANDE

Den danske strafferamme på kun ét års fængsel er blandt de allerlaveste i EU. Sverige har f.eks. fire år, Tyskland har fem år og Holland har en strafferamme på seks år for alvorlig wildlife-kriminalitet.

Den lave strafferamme trækker den internationale wildlife-kriminalitets bagmænd til Danmark. Det må ikke ske. Danmark skal være blandt de skrappeste – ikke de slappeste – til at bekæmpe handlen med truede dyr.

WWF Verdensnaturfonden: Indfør en strafferamme på op til seks års fængsel for alvorlig wildlife-kriminalitet.

3) ANSKAF SPORHUNDE

Det er let at afsløre smugling af truede dyr. Særlige sporhunde, der kan opsnuse truede dyr, bruges allerede med succes i mange lande omkring os. Men Danmark har ingen sporhunde. Det dur simpelthen ikke.

WWF Verdensnaturfonden: Danske toldere skal have sporhunde, der kan opsnuse truede dyr og genstande lavet af kropsdele fra truede dyr. Minimum i en test-periode.

4) TAG DNA-STIKPRØVER

Det er stadig lovligt at handle med elfenben og næsehorns-horn fra før 1947. Derfor hvidvasker wildlife-kriminelles deres bytte ved at forfalske papirer og tilladelser, så elfenbenet og hornene fremstår som antikviteter. De må og skal stoppes.

WWF Verdensnaturfonden: Myndighederne skal regelmæssigt tage DNA-stikprøver af påstået antikke elfenbens- og næsehornsprodukter. Minimum i en test-periode.

5) MERE KONTROL – SÆRLIGT I KØBENHAVNS LUFTHAVN

Mange lande sydpå straffer smugling af sjældne dyr med op til 16 års fængsel. Derfor rykker den organiserede wildlife-kriminalitet tættere og tættere på Danmark. Seneste har politiet stoppet storstilet smugling af elfenben og næsehorns-horn i Berlin og Amsterdam. Samtidig har dansk politi og toldere de seneste år fået nye, ressourcekrævende opgaver.

Danmark – og især Københavns Lufthavn – må ikke ende som smuglernes foretrukne transitland for truede dyr.

WWF Verdensnaturfonden: Politi og told-kontrollen skal have flere ressourcer øremærket til kontrol af wildlife-kriminalitet, særligt i Københavns Lufthavn.

SKRIV UNDER NU