Banner Havpartner

Bliv Havpartner nu!

Havet har brug for al den hjælp, det kan få. Som Havpartner er du bl.a. med til at støtte WWF’s globale og lokale arbejde inden for bekæmpelse af plastikforurening, kampen mod spøgelsesnet og vores arbejde for bæredygtigt fiskeri. Havets overlevelse er essentielt for jordens overlevelse. Fisk, fugle, havskildpadder og havpattedyr har alle deres liv i havet – ligesom rigtig mange mennesker lever af havet. Vi kæmper for et hav i harmoni – hvor der er plads til både dyr og mennesker.

 Det gør WWF Verdensnaturfonden:

  • Vi sætter fokus på problemer med f.eks. spøgelsesnet og plastaffald, så hvaler, vandlopper, hvalhajer og andre af havets dyr ikke dør uden grund.
  • Vi påvirker regeringer og beslutningstagere herhjemme og i udlandet.
  • Vi samler plastikaffald op fra havet og strande i f.eks. Asien, Afrika og Stillehavet, hvor problemerne er størst.
  • Vi skaber fokus på konsekvenserne af vores plastikforbrug ved at dokumentere skaderne.
  • Vi har indgået samarbejde med Netto/Salling Group om pant på plastikposer og rådgivning om brugen af plast i detailhandlen.
  • Vi kæmper for rene, levende havområder og for beskyttelsen af den danske havnatur, så kommende generationer også kan leve i et Danmark omgivet af bl.a. sprællevende stenrev og ålegræsenge.
  • Vi kæmper for en bæredygtig udvikling af Danmarks havaktiviteter, så økonomisk vækst ikke sker på bekostning af havmiljøet.
  • Vi udvikler undervisningsprogrammer, så kommende generationer får viden og kærlighed til havet. Det er dem, der skal beskytte havet i fremtiden.
  • Vi vejleder danske supermarkeder og virksomheder i indkøb af bæredygtige fisk og skaldyr fra Danmark og hele verden.
  • Vi forbedrer levevilkårene i kystsamfund verden over gennem bæredygtig forvaltning af havets ressourcer.

Ja tak, jeg vil gerne være Havpartner