Banner Tigerpartner

Derfor skal du blive Tigerpartner!

Antallet af vilde tigre i verden er faldet med 97 % de sidste 100 år.

Klik her og bliv Tigerpartner nu

Tigeren er i dag et af de mest truede dyr i verden. Der er kun 3.900 tigre tilbage i den vilde natur. Det skyldes især krybskytteri, samt at tigerens leveområder forsvinder.

WWF arbejder for at redde tigeren i dens vigtigste leveområder. På grænsen mellem Myanmar og Thailand lever en tiendedel af hele verdens bestanddel af tigre. Omkring 250 vilde tigre lever her. De trues lige nu af en massiv udbygning af infrastruktur mellem de to lande. WWF arbejder for at påvirke processen og bl.a. få myndigheder og entreprenører til at tilpasse vejen, så den skader naturen og dyrelivet mindst muligt.

Hjælp WWF med at indfri målet om en fordobling af antallet af vildtlevende tigre inden 2022.

Din støtte betyder, at vi kan:

  • Arbejde med bevarelse af de store skovområder, hvor tigerne stadig lever vildt - så de har et sted at være, og så deres byttedyr ikke forsvinder.
  • Forbedre forvaltningen af nationalparker med bedre inddragelse af landsbyerne rundt om parkerne, så de kan være med til at beskytte tigerne mod krybskytter.
  • Reducere de negative effekter af store plantager og infrastrukturprojekter på tigerens levesteder.
  • Reducere krybskytteriet og den ulovlig handel med tigre og deres kropsdele.

Vores resultater:

  • WWF var en af drivkræfterne bag det globale tigertopmøde i 2010, hvor verdens 13 tigerlande vedtog en målsætning om, at den globale tigerbestand skal være fordoblet i 2022.
  • WWF’s videooptagelser af en tiger-hun med unger var i 2012 med til at stoppe et dæmningsprojekt ved Mae Wong nationalparken i det vestlige Thailand, som ellers ville have truet den sårbare bestand af tigre i området.
  • I Manas nationalparken på grænsen mellem Indien og Bhutan, som er et af de vigtigste leveområder for tigeren, er bestanden af tigre steget med 20 % siden 2006. 

Når du giver 50 kr. om måneden hjælper du WWF med at:

  • Fordoble antallet af vilde tigre i 2022.
  • Overvåge og dokumentere udbredelsen af tigre i de vigtigste tigerlandskaber.
  • Lægge pres på investorer som er med til at finansiere skovrydning til plantager eller infrastruktur.

Ja tak, jeg vil gerne være Tigerpartner