Banner Isbjorn Klimapartner

Derfor skal du blive Isbjørn- & Klimapartner!

Naturens regnestykke er simpelt. Jo længere tid der går, før vi gør noget ved den globale opvarmning, des mere kaos giver vi videre til de næste generationer.

Klik her og bliv Isbjørn- & klimapartner nu

Klimaforandringerne sker med dobbelt hastighed i Arktis. En af de alvorligste konsekvenser er, at isen over havene i Arktis bliver stadig mindre og tyndere. Og dermed forsvinder levesteder for en række arter, der er specialiserede i at leve på og ved isen. 

En af de arter er isbjørnen. WWF har været med til at dokumentere, at isbjørnen vandrer over store afstande via havisen. Undervejs jager den ringsæler fra huller i isen. Og af og til graver isbjørnen en hule i snedriver på isen, hvor den føder og opfostrer sine unger. Denne adfærd får svære vilkår, når der bliver mindre og tyndere is i Arktis. Også dyr som hvalros og ringsæl lever tæt forbundet med isen og det næringsrige liv ved iskanten. 

Din støtte betyder, at WWF kan:

  • Samarbejde med lokalsamfund i Arktis for at undgå, at konflikter mellem isbjørne og mennesker tager til i takt med at sommerhavisen svinder, og isbjørnen søger på land for at finde føde
  • Arbejde for, at Danmark er et foregangsland på klimaområdet, og at vores energiforsyning hurtigst muligt omstilles til 100 % vedvarende energi
  • Presse på for, at Danmark er en ambitiøs stemme både i EU og i de internationale klimaforhandlinger.
  • Dele grønlandske fiskere og fangeres øjenvidneberetninger om konsekvenserne af ændringer i havisen med de politikere, der skal sætte ambitiøse klimamål og sikre handling.

Vores resultater:

  • WWF har – gennem deltagelse i Arktisk Råd – skabt fokus på klimaforandringerne og de alvorlige konsekvenser, klimaforandringerne har for biodiversiteten i Arktis.
  • WWF har fået politikere i Grønland og flere af de øvrige arktiske lande til at sætte fokus på bæredygtigt fiskeri og fangst.
  • WWF har skabt pres på de danske pensionsselskaber for, at de øger investeringerne i grøn energi og mindsker deres massive investeringer i fossile brændsler.

Når du giver 50 kr. om måneden hjælper du WWF med at:

  • Sikre WWF’s vigtige politiske arbejde med klimasagen i Danmark og internationalt. Vi arbejder gennem dialog, medier, oplysningsarbejde, rapporter og undersøgelse
  • Arbejde for at sikre lokale isbjørnepatruljer og indkøbe isbjørnesikre containere til opbevaring af slædehundenes mad, så vi undgår farlige møder mellem isbjørn og menneske
  • Sikre fremtidige levesteder for isbjørn, hvalros og øvrige arktiske arter, der er afhængige af havisen.  WWF Verdensnaturfonden og WWF Canada lægger pres på regeringer i Grønland og Canada for at skabe et nyt og visionært verdensarvsområde, der dækker Last Ice Area.

Ja tak, jeg vil gerne være Isbjørn- & Klimapartner