Uskov2018 Topbanner

Skriv under: Mere urørt skov i Danmark

Kun omkring 1% af Danmarks areal er dækket af skov, der er mere end 150 år gammel. Det er et problem, da det netop er den gamle skov, som indeholder flest af vores truede og sårbare dyr, planter og svampe. Faktisk er 6 ud af 10 af vores rødlistede arter knyttet til sådanne skove i Danmark.

Danmark er i dag fattig på sådanne vilde, urørte skove på grund af skovdrift og tømmerhugst og vi mangler desperat denne vilde skovnatur for at stoppe tabet af arter.

En vildere skovnatur er en mærkesag for WWF i Danmark. Vi har fire krav, som kan sikre mere biodiversitet i Danmark. Skriv under og vær med til at sikre et grønnere og vildere Danmark. Vi afleverer kravene og underskrifterne til Miljø- og fødevareministeren.

1) Mere dansk skov uden kommerciel tømmerhugst – også kaldet urørt skov. Forskerne anbefaler minimum 75.000 hektar. I dag har vi kun knap 12.000 hektar urørt skov i Danmark.

2) Stop af statslig skovdrift. Det vil give danskerne 110.000 hektar ægte skovnatur. WWF Verdensnaturfonden foreslår, at dette påbegyndes nu og er afsluttet i 2030.

3) Plads til større og mere sammenhængende naturområder i Danmark med en mosaik af naturtyper med skov, lysninger, overdrev og vådområder. Områderne skal græsses af hårdføre græsædere som vilde heste, køer, bisoner eller elge. Derved opstår der flere levesteder med dødt ved, blomstrende planter og vådområder. 

4) Vildere, større og mere selvforvaltende natur med store græsædere vil kunne give os mere biodiversitet i Danmark for færre penge.

Skriv under:

 

Vi passer godt på dine data og behandler dine data i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.